Foreningen Fri Læring

Foreningen Fri Læring er dannet af en gruppe hjemmeundervisere for at skabe et nationalt netværk, der har mulighed for at arrangere fælles udflugter og aktiviteter etc.

Foreningen startede som en enhed, der var separat fra frilæring.dk, men under generalforsamlingen den 29. juni 2017 blev det vedtaget, at frilæring.dk og foreningen Uhuru ville blive samlet til én samlet forening, foreningen Fri Læring.

Fri Læring har følgende formål, sakset fra vedtægterne:

Foreningen ”Fri læring” har følgende formål:  
at skabe og understøtte et konkret netværk for  herboende hjemmeundervisere gennem organisering af diverse aktiviteter, udflugter og arrangementer med socialt og/eller undervisningsmæssigt sigte.
at vejlede kommende og nuværende hjemmeundervisere.
at informere om hjemmeundervisning.
at virke som kontaktorgan til offentlige og private instanser.