Dokumentation og tilsyn

Da man som hjemmeunderviser skal have sin hjemmeundervisning godkendt ved tilsyn, er det en god idé at forberede sig på dette. Følgende tekst er sammensat ud fra betragtninger af tilsynspraksis, teorier om mulige tilgange for hjemmeunderviseren samt erfaringer fra de hjemmeundervisere, der har haft tilsyn, og vil blive udvidet med tiden.

Som det fremgår af teksten om tilsyn, har mange kommuner ikke erfaring med at føre tilsyn, fordi de ganske enkelt ikke har oplevet hjemmeundervisere i deres kommune. Der findes ingen retningslinjer for tilsynsførende, eller for hvorledes de skal foretage tilsynet. Den valgte tilgang varierer øjensynligt meget, og det kan derfor være en god idé at tage en snak inden selve tilsynet med tilsynsførende, hvor man planlægger hvorledes det skal foregå, så alle kan blive tilfredse med ordningen. Eksempelvis kan man snakke om, hvorvidt barnet skal være til stede ved tilsynet, idet dette ikke altid vil være hensigtsmæssigt, og ofte heller ikke nødvendigt. Man kan også snakke om hvordan undervisningen/dens resultater/barnets standpunkt bedst dokumenteres. I vore dage anvendes tests rutinemæssigt i skolerne, men dette kan ikke umiddelbart oversættes til, at tilsyn skal/bør/kan udføres ved hjælp af tests udviklet til folkeskolens pensum.

 

Forslag til dokumentation og evaluering

Som hjemmeunderviser kan det være til stor hjælp, både for en selv og i forhold til tilsyn, at dokumentere hvad barnet lærer. Dette kan ske på forskellig vis.

Bøger og opgaver

Nogle hjemmeundervisere har det bedst med at bruge skolebøger, som kan fremvises ved tilsyn. Man har som hjemmeunderviser ikke mulighed for at blive støttet økonomisk, men nogle hjemmeundervisere har oplevet at kunne aftale med skolelederen på nærmeste folkeskole, at de har fået lov at låne bøger til hjemmeundervisningen. Ellers er det muligt at låne alverdens bøger på de danske biblioteker, herunder også skolebøger. Dokumentation kan altså være opgaver løst i bøger, der er udformet til undervisning i folkeskolen etc.

Dagbog, beskrivelse og eksempler

Andre bruger måske ikke skolebøger. Ligesom på de frie grundskoler er der nemlig ingen lovkrav til undervisningsmateriale for hjemmeundervisere. I stedet kan indlæring dokumenteres ved fx nedskrivning af kompetencer, opdelt i fag. Evt. kan hjemmeunderviseren finde inspiration til ordlyden af dette ved at se på folkeskolens Fælles mål. Dokumentationen kan fx tage udgangspunkt i en kalender, hvor man dagligt/ofte nedfælder hvad man har oplevet og lært. Dette kan være en stor hjælp for hjemmeunderviseren, når der skal skrives en samlet vurdering/opremsning af det lærte. Man kan inddrage mange forskellige ting, som tegninger og eksempler på skrivning. Det kan være en rigtig god idé også at have en liste over materialer, der er anvendt i indlæringen – som fx bøger, tv-udsendelser, spil/computerspil, internetsider o.l. En liste over udflugter, hvor man har lært noget nyt eller øvet nogle færdigheder, kan også være en god idé.
Nogle vil måske føle det bedst at bruge en kombination af skolebøger og dokumentation over indlæring, der falder ud over bøgerne.

"Stå mål med" - ikke "det samme som"

Det er vigtigt at bide mærke i, at selvom hjemmeundervisningen skal leve op til den undervisning barnet kunne få i en folkeskole, skal den ikke være identisk. Der er ifølge loven ikke er nogen krav til hvad hjemmeunderviste børn skal kunne på bestemte tidspunkter, idet hjemmeunderviseren selv kan fastlægge delmål i de enkelte fag (og altså ikke er forpligtet til at følge folkeskolens), i henhold til loven om frie grundskoler §1, stk. 3 og 4.

Læs også lovgivning om hjemmeundervisning.