Om unschooling

Hvad er unschooling?
 
Unschooling er en tilgang til læring, som i al sin enkelthed går ud på at give barnet 100% frihed til selv at styre sit eget uddannelsesprojekt. Unschooling kan se ud på hundredevis af måder, eftersom der er ligeså mange resultater, som der er unschoolede børn Smile Men der er en række punkter, som alle unschoolere har tilfælles, og som udgør kernen i filosofien.
 
I unschooling er der;

  • ingen holdning om, at nogle ting "skal" læres - kun den enkelte person kan afgøre, hvad der er vigtigt og brugbart for ham/hende...
  • ingen fastsatte tidsrammer - kun barnet selv kan vide, hvornår han eller hun "skal kunne" noget, eller hvor lang tid han/hun ønsker at bruge på et givent emne...
  • ingen forventninger om brug af bestemte hjælpemidler - unschooleren mener, at kundskaber og viden kan erhverves på tusind forskellige måder, og ikke kun (men heller ikke aldrig) ved hjælp af "skolebøger"...
  • ingen skelnen mellem "læretid" og "fritid" - for en unschooler er alting (og altid) kilde til læring, og læring udløber naturligt af enhver aktivitet...
  • ingen brug af ekstern manipulation - karakterer, smileys, klistermærker og andre former for ekstern bedømmelse af en persons kunnen - kun det enkelte individs egne forventninger og målsætninger ligger til grund for en evt evaluering af standpunkt eller færdigheder...

Dette er en kort beskrivelse af, hvad begrebet unschooling dækker over. Det vigtigste aspekt af alle er vægten, der lægges på den personlige frihed - det at den interne motivation er altafgørende. Det betyder, at den unschoolende forælders rolle, ikke er "at sørge for" at barnet får lært det ene eller det andet, men i stedet helt simpelt at støtte barnet i at tilegne sig den viden og de færdigheder, han eller hun ønsker sig. Du kan læse meget mere nedenfor om ganske kort tid Smile

Her er et bud på nogle universelle unschooling principper skrevet af grundlægger af the National Home Education Network, Pam Sorooshian.