Fagområde DANSK

Færdigheder i ”dansk” er mange ting. Udover at læse og skrive, handler det også om at forstå og analysere det man ser, læser og hører. Det handler om at udtrykke sig og formidle et budskab selv og om at argumentere og diskutere holdninger og emner.

Diverse sproglige aktiviteter, både mundtligt og skriftligt, der kan klassificeres under fagområdet ”dansk” finder ofte sted i hverdagen. Gennem disse trænes og udvikles en bred vifte af færdigheder.

Eksempler herpå kan være:

 • brevskrivning (stavning, tegnsætning…)
 • fabrikation af historier (fortællekunst..)
 • genfortælling (præsentation, formulering, videregivelse…)
 • skattejagt (problemløsning, logisk tænkning, grammatik, ordforråd…)
 • bogstavlege som fx hang-man (fonetik, ordforråd, logisk tænkning…)
 • gæt-et-dyr og lign. (træning i at give pertinente oplysninger..)
 • krydsord (ordforråd, stavning..)

Børnene tilegner sig disse færdigheder støt og roligt, i takt med at deres verden udvider sig og deres hverdag indeholder aktiviteter der trækker på de forskellige kompetencer. Fordi vi bruger alle ressourcer er der intet hastværk eller akut over børnenes læring indenfor hverken læsning eller skrivekunst, og disse færdigheder opnås helt naturligt over årene.

Læsning, tilegnes enkelt og smertefrit, ved at børnene naturligt stilles overfor situationer hvor det at kunne læse er brugbart eller nødvendigt. Disse situationer er utallige, i en almindelig og aktiv hverdag:

 • vejskilte
 • undertekster på film
 • bøger og blade
 • computerspil
 • sms og chatbeskeder
 • opskrifter
 • samlevejledninger

Listen er nærmest uendelig, og børnene oplever helt uden pres, at læsning er en smart ting at kunne. Samtidig respekteres deres individuelle motivation, og de pålægges ikke hverken at begynde indlæring eller at øve sig. Dermed skabes der på intet tidspunkt stress forbundet med at lære at læse, og dette foregår i en flydende og uhindret proces i barnets eget tempo.

Vi læser meget, både sammen og hver for sig. Gennem samtaler om det læste (eller om en film) får børnene mulighed for at tænke dybere over temaer, moraler, forskelle og ligheder med andre tekster og deslige. De får trænet evnen til at genfortælle og resumere en tekst, finde pointen og forholde sig kritisk til det læste. Vi taler om betydningen af ord; svære ord, mærkelige ord, fremmedord osv. hvilket hjælper dem til at udvikle deres ordforråd og generelle forståelse af sprog og kommunikation. Ofte fører samtalerne uddybende spørgsmål med sig, som vi søger svar på ved hjælp af internet, opslagsværker eller andet. Børnene lærer herigennem at formulere spørgsmål samt at opsøge, finde og bearbejde information.