Logbog

I løbet af året udfylder vi et ark - vi kalder det en logbog. Jeg beskriver nærmere længere nede.

Inden tilsyn laver jeg en sortering i arket, så jeg med til mødet kan have en oversigt over, hvad vi har arbejdet med opdelt i genkendelige fag - og hvad vi har arbejdet med ud fra et antal emner.

Til tilsynsmøde forbereder jeg:

- En beskrivelse af baggrunden for den måde, vi varetager undervisning i hjemmet på. Man kan overveje at medtage overvejelser om menneskesyn, dannelsesideal, indhold og metode. Evt. også hvis man læner sig op af en bestemt tænkning (Holt, Montessori, Steiner, Freinet).

- Oversigt over hvad vi har arbejdet med, inddelt i genkendelige fag (Min erfaring siger mig, at tilsynet interesserer sig mest for dansk, mat, eng og naturfag. Men det kan naturligvis være forskelligt afhængigt af tilsynsførende)

- Oversigt over hvad vi har arbejdet med, inddelt i emner (Jeg vælger de største 3-5 emner ud)

- Mappe med dokumentation, hvor jeg gemmer eksempler på, hvad barnet er optaget af (egne tekster, tegninger mv)

- Eksempler på anvendt litteratur

- 5-10 fotos, som viser barnet i gang med noget, som optager barnet.

- Lovtekst om undervisning i hjemmet, hvis vi skulle få behov for at referere til denne.

Derudover er der nogle emner at forberede sig på:

- Nogle tilsyn vil gerne se læringsmål. Det skal man have taget stilling til hvordan man forholder sig til og så skal man forberede sig. Enten ved at have læringsmål klar eller ved at kunne forklare, hvorfor man netop ikke arbejder med læringsmål.

- Nogle tilsyn vil gerne udføre prøver/ tests. Det skal man have taget stilling til hvordan man forholder sig til. Er man en prøvefri skole skal man forberede sig, så man kan forklare og forsvare sit standpunkt.

Til vores seneste tilsyn havde barnet herhjemme desuden lavet en folder, som svarer på de oftest stillede spørgsmål om hjemmeskole. Derudover lidt om barnet selv og interesser, mål og drømme. Her var også billeder fra barnets liv.

Vær forberedt på at tilsynet kan ønske at beholde det, du har forberedt, så du kan evt. vælge at lave to sæt kopier af det hele, hvis du gerne selv vil have materialet i en mappe.

I forhold til logbog:

Jeg udfylder ca. en gang ugentligt med det som jeg ved, at barnet har beskæftiget sig med. Jeg vælger det ud, som jeg vurderer kan have tilsynets interesse og som jeg vælger skal være med. Det kan være en fordel at have alt med, men det kan også være en fordel at sikre, at barnet og familien stadig har et rum, som er privat og derfor udvælge, hvad der skal gøres rede for. Det er en smagssag.

Jeg afkrydser for hver bog eller "aktivitet" det antal fag, som jeg mener er berørt. Senere når jeg sorterer i fag, kan samme bog eller aktivitet derfor godt optræde under flere fag. Det stemmer fint overens med min egen holdning til at livet som sådan ikke kan opdeles snævert i fag, men at alt fletter sammen.

For hver linje noterer jeg et emne. Det kan gøres ud fra et læringsmål, hvis man arbejder med det. Men det kan også gøres hen ad vejen og inden tilsyn kan man så danne sig et overblik over, hvad der viser sig at have optaget barnet det pågældende år. Måske kan det vise sig anvendeligt at ensrette emne-beskrivelserne, så man ender med at have 3-5 generelle hovedemner, frem for at have 30 specifikke.

Klik her for et eksempel på logbog (åbner billedfil i nyt vindue)