Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Formand

Ina Lindemark (f. 1977) mor til 3 hjemmeunderviste børn fra 2006, 2012 og 2014. Har hjemmeundervist siden 2014 og været med i bestyrelsen siden 2016. 

Bor på en landejendom ved Solrød sammen med min mand, Bjørn, og mine forældre. Driver sammen et bed & breakfast, avler geder og er værter i organisationen WWOOF.

Jeg er uddannet merkonom i økonomistyring og er cand.scient.pol fra Københavns Universitet. 

Jeg har gennem det meste af mit liv været aktiv i foreningslivet og interesserer mig for retten til at hjemmeundervise og for at sikre de vilkår, der er for hjemmeundervisere i Danmark. Jeg havde selv stor glæde af Fri Lærings netværk, da vi påbegyndte hjemmeundervisning, og vil gerne være med til at hjælpe nye familier godt på vej med hjemmeundervisning. 

Bestyrelsesmedlem

Sara Speyer (f. 1968) bor i København, er gift med Jens og mor til 4 børn, heraf 3 hjemmeunderviste. Har ført 2 børn fra hjemmeundervisning videre på gymnasiet.

Er cand.mag. i indologi og underviser i sanskrit, yogafilosofi og āyurveda.

I vores hjemmeundervisning har vi nydt godt af metodefriheden, undervisningsarrangementerne og det hjælpsomme fællesskab i Frilæring. Dette arbejder jeg på at bevare og udbygge - f.eks. gennem netværket af HU-kontaktpersoner, som hjælper nye hjemmeundervisere ind i regler og lokale fællesskaber.

 

Christine Ekstrand (f. 1977). Har tidligere hjemmeundervist i fire år og været med i bestyrelsen siden 2016. Jeg har en baggrund som mesterlært filmarbejder, og har senere haft mine børn hjemme i ti år.

Jeg har haft glæde af det rummelige netværk i Fri Læring. Vi har deltaget i de mange faglige og sociale arrangementer og har selv været engageret i at arrangere. Jeg har haft glæde af den store viden og erfaring, som de garvede hjemmeundervisere delte ud af. Især har det for mig været en vigtig inspiration at drøfte pædagogisk indhold og metode.

Jeg er optaget af at sikre gode vilkår for hjemmeundervisere i Danmark. Jeg vil gerne hjælpe andre med at skabe et godt fundament for egen hjemmeundervisning, herunder at kende lovgivningen, diskutere den, formulere sin pædagogik, samt at forberede tilsyn godt.