Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Formand Sara Speyer (f. 1968) bor i København, er gift med Jens og mor til 4 børn, heraf 3 hjemmeunderviste. Har ført 2 børn fra hjemmeundervisning videre på gymnasiet. Hun er cand.mag. i indologi og underviser i sanskrit, yogafilosofi og āyurveda. Sara fortæller: "I vores hjemmeundervisning har vi nydt godt af metodefriheden, undervisningsarrangementerne og det hjælpsomme fællesskab i Frilæring. Dette arbejder jeg på at bevare og udbygge - f.eks. gennem netværket af HU-kontaktpersoner, som hjælper nye hjemmeundervisere ind i regler og lokale fællesskaber."

Næstformand: 
Catt Thingsgaard

Kasserer:
David Brian Borup

Bestyrelsesmedlemmer:
Annesofie Smit
Coco Mette Cecilie Kjærgaard

Bestyrelsesmedlemmer, supplanter:
Stine Elisabeth Jung Møller