Bliv Medlem

Når du melder dig ind i Foreningen Fri Læring, bliver du medlem af Danmarks største og ældste netværk af aktive og kommende hjemmeundervisere. 

Et aktivt eller passivt medlemsskab af Fri Læring giver dig adgang til rådgivning fra foreningen, sparring med andre hjemmeundervisere, mulighed for at deltage i arrangementer og en række medlemsfordele. Alle medlemmer modtager også foreningens nyhedsbrev 4 gange om året. 

Foreningen har 4 forskellige medlemstyper: 

Aktive medlemmer er forældre eller værger, der enten aktivt hjemmeunderviser eller har hjemmeundervist i en periode på mindst 3 år. Disse er stemmeberettigede ved generalforsamlingen, samt opstillingsberettigede til bestyrelsen. Medlemsskab koster 150 kr. årligt pr. husstand. Se desuden øvrige medlemsfordele for aktive medlemmer her.

Passive medlemmer er forældre eller værger, som overvejer hjemmeundervisning eller hjemmeundervisere, der ikke har folkeregisteradresse i Danmark. Disse har ret til at blive hørt ved generalforsamling men kan ikke stemme eller stille op til bestyrelsen. Medlemsskab koster 50 kr. årligt pr. husstand.

Støttemedlemmer er privatpersoner med interesse for hjemmeundervisning i Danmark og som ønsker at støtte foreningens arbejde og formål. Medlemsskab koster 50 kr. årligt pr. husstand.

U18-medlemmer er for hjemmeunderviste elever. Medlemskabet er gratis, når der er tilknyttet en aktiv underviser i foreningen.

Kontingent indbetales til Fri Lærings konto i Nordea: 0106 4396357963

Indmeldelse i løbet af et kalenderår giver normalt ikke ret til reduceret kontingent. 

Hvis et medlem skifter status fra passiv til aktiv i løbet af året, indbetales differencen på 100 kr. til foreningens konto ved skiftet. Status som aktivt medlem gælder kalenderåret ud.

Du kan melde dig ind i foreningen her.