FAQ om medlemskab

Her finder du nogle af de spørgsmål om medlemskab, vi jævnligt møder - klik for at læse svaret. Skriv til os, hvis du har andre spørgsmål. Find alle e-mail-adresser under 'Kontakt'.

Du kan bruge udmeldings-formularen på jeres medlemsprofil eller sende en e-mail til info@frilaering.dk. God vind fremover! 

I kan først blive aktivt medlem, når I er registrerede hjemmeundervisere i jeres kommune. Men I er meget velkommen til at blive passivt medlem. Når I går i gang med at hjemmeundervise, kan I nemt ændre jeres medlemskab til aktivt eller aktiv portal (med Unilogin og portalindkøb i Indkøbsklubben) på jeres medlemsprofil. 

Der kan være flere grunde til, at du ikke kan logge ind: 

1) 
Har du glemt din kode, skal du bede om en ny - samme sted som du logger ind på din medlemsprofil. 
Bliver det ved med at drille, efter du har skiftet kode, så skriv til info@frilaering.dk

2)
Jeres medlemskab kan være udløbet. Der sendes automatisk et varsel inden og efter, et medlemskab udløber. To uger efter et medlemskab er udløbet og ikke fornys, slettes det. Varslerne kan desværre ende i din e-mails spamfilter - tjek om du har varsler liggende i din inbox og spam-mappe.  

Er det mere end 14 dage siden, jeres medlemskab udløb, melder I jer bare ind igen via hjemmesiden.

Nej, det kan I desværre ikke. Når dit barn er indskrevet på en skole, kan I ikke blive aktivt medlem. Planlægger I at hjemmeundervise, kan I blive passivt medlem - også selv I prøver en skole af, før I vælger at hjemmeundervise. 

Kun familier, som er registrerede hjemmeundervisere i egen kommune, kan blive aktivt og aktiv portal medlem. Planlægger I at hjemmeundervise, er I meget velkommen til at blive passivt medlem.  

Er du ikke forælder til eller værge for et barn, der hjemmeundervises eller skal hjemmeundervises, opfylder du ikke betingelserne for medlemskab og kan ikke blive medlem. Det er ikke muligt at blive medlem af Fri Læring på baggrund af faglig interesse alene - heller ikke hvis du er underviser for hjemmeunderviste børn fx i en online skole eller HU-skole. 

Skriv en e-mail til info@frilaering.dk.

Ja, det er I velkommen til. I så fald vil én af jer være partnermedlem. I vil have adgang til de samme ting på websiden, I kan begge være med i Facebookgruppen for medlemmer, og I kan melde jer som frivillige i foreningen. Er I aktiv portal-medlemmer, kan I også begge få Unilogin. 

Når der er afstemninger, stemmer I som én - det kan du læse mere om i vedtægterne

I forbindelse med Fri Lærings medlemskaber er det, når din elev er undervisningspligtig, I har meddelt jeres kommune, at I hjemmeunderviser, og I er i gang med HU.

Når jeres aktiv portal medlemskab er blevet aktiveret, og I har adgang til medlemsdelen af hjemmesiden, skal I selv bede om at få oprettet Unilogin. Det gør I via hjemmesiden. 

Herefter skal vores frivillige oprette jeres Unilogin. Du skal regne med, at der kan gå op til ti arbejdsdage, før jeres Unilogin er oprettet. Når jeres adgang er klar, modtager du en e-mail. Husk at tjekke dit spamfilter.