FAQ om medlemskab

Her finder du nogle af de spørgsmål om medlemskab, vi jævnligt møder - klik for at læse svaret. Skriv til os, hvis du har andre spørgsmål. Find alle e-mail-adresser under 'Kontakt'.

Ja, det er I velkommen til. I så fald vil én af jer være partnermedlem. I vil have adgang til de samme ting på websiden, I kan begge være med i Facebookgruppen for medlemmer, og I kan melde jer som frivillige i foreningen. Er I aktiv portal-medlemmer, kan I også begge få Unilogin. 

Når der er afstemninger, stemmer I som én - det kan du læse mere om i vedtægterne