Historie

Foreningen Fri læring i sin nuværende form er fra 2017, men er en samling af forskellige ældre initiativer:

Foreningen Uhuru (som på swahili betyder frihed) fra 2012 blev startet af Sisse og Morten Holmstrup sammen med Luna Maj Vestergaard på et tidspunkt, hvor der var meget få hjemmeundervisere i Danmark. Hensigten var at oplyse og rådgive om hjemmeundervisning og unschooling samt skabe netværk. De havde startet websitet hjemmeundervisning.dk i 2006 som et uformelt online netværk for hjemmeundervisere, og via denne side begyndte fysiske møder for hjemmeundervisere at spire frem. Fra 2009 var der faste månedlige møder på Nationalmuseet i København, hvor 4 familier deltog i starten. Efterhånden voksede gruppen af hjemmeundervisere og møderne overgik til at foregå privat hjemme hos skiftende familier. I 2011 dannede de netværk på frilæring.dk, som erstattede hjemmeundervisning.dk som forum for online udveksling for hjemmeundervisere.

I 2017 blev det besluttet at lægge netværket på frilæring.dk sammen med UHURU i en ny forening, Fri Læring, så alle ressourcerne blev samlet dér. En skøn forening af alt ovenstående. I dag er antallet af hjemmeundervisere vokset så meget, at der findes lokale netværk over det meste af landet, der jævnligt mødes til arrangementer af både faglig og social karakter.

Fri Læring har siden marts 2015 haft en aktiv gruppe på Facebook. Der har tidligere været flere undergrupper, men ønsket om at samle alle hjemmeundervisere på tværs af ’metoder’, kommende som aktive, til fælles inspiration og deling af perspektiver, har i dag samlet alle i én fælles gruppe. Diskussion mellem nuværende hjemmeundervisere kan forhåbentlig inspirere og vise nye/kommende hjemmeundervisere, hvad hjemmeundervisning er eller kan være. Ligesådan kan spørgsmål og perspektiver fra nyankomne forhåbentlig inspirere den anden vej, til hele tiden at se ens praksis med friske øjne. En slags mesterlære om man vil.

Efter mange års engagement i hjemmeskolenetværket trådte Morten Holmstrup tilbage som formand for Fri Læring i oktober 2018. Han havde indtil da været drivkræften bag mange projekter i hjemmeskoleregi, men hans arbejdssituation krævede nu både mere tid og opmærksomhed. I stedet gav Morten stafetten videre til den nye formand, Ina Lindemark, og den øvrige bestyrelse, som han igennem en årrække havde arbejdet tæt sammen med i foreningen. I en fortsat dialog med Morten, blev det nu den nye bestyrelses opgave, at fortsætte det spændende arbejde med hjemmeundervisning i Fri Læring. Du kan læse mere om bestyrelsen her.