Lortemor: Tid til børnene

januar 2020

DR-dokumentar om forældrelivet. Det er så let at føle sig som en dårlig mor! Vi føler ansvaret for vores børns opdragelse alene er vores, selv om vi sender vores børn flere og flere timer i institution. Det giver dårlig samvittighed at overlade ansvaret til de pressede pædagoger. Mister vi kontrollen for vores børns ve og vel? En hjemmeunderviser deltager og fortæller om undervisningen i hjemmet. (foto: Mads Trolle)