Ofte stillede spørgsmål

'Stå mål med'

I grundlovens § 76 står der:  "Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen".

Men hvad betyder 'stå mål med' egentlig?

At undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, betyder ikke at alle elever skal lære de samme ting på det samme tidspunkt.

Derimod betyder det, at en elev der er blevet hjemmeundervist, efter 9. klasse skal have fået en undervisning, som giver eleven de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis eleven havde gået i folkeskolen.

Læs mere om emnet:

Undervisningsministeriets hjemmeside

Jens Elo Rytters juridiske vurdering

I bogen 'Dansk Statsret' (s. 404) af Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen