Viden

Sådan kommer du i gang med hjemmeundervisning.
Hjemmeundervisning er i Danmark grundlovssikret. Det betyder, at vores lands øverste lov, Grundloven, omtaler hjemmeundervisning som en mulighed på lige fod med folkeskolen.
Foreningen Fri Læring har kontaktet alle 98 danske kommuner i første halvår af 2017 og spurgt til, hvor mange hjemmeunderviste børn der var i kommunen.
Kort gennemgang af hjemmeundervisningens historie i Danmark.