En løbende opdateret side med links om hjemmeundervisning
Hjemmeundervisning er i Danmark grundlovssikret. Det betyder, at vores lands øverste lov, Grundloven, omtaler hjemmeundervisning som en mulighed på lige fod med folkeskolen.
Foreningen Fri Læring har kontaktet alle 98 danske kommuner i første halvår af 2017 og spurgt til, hvor mange hjemmeunderviste børn der var i kommunen.
Kort gennemgang af hjemmeundervisningens historie i Danmark.
Fri Læring har i samarbejde med det mediegrafiske praktikcenter V18, fået udarbejdet en folder om hjemmeundervisning i Danmark.
Som udgangspunkt har hjemmeundervisere adgang til museer, forlystelser osv på de samme vilkår som skoler. Men der kan være forskel på, hvordan de enkelte steder håndterer adgangen. Vi har samlet en liste med informationer, så du ikke er i tvivl.