Hjemmeunderviste børn i Danmark - statistik

Primo 2020 er der ifølge kommunerne 716 hjemmeunderviste børn i Danmark.

I forhold til vores tal fra 2017 har der på tre år således været en stigning på 367 børn - eller lidt mere end en fordobling fra de 349 børn, der var registreret som hjemmeundervist i 2017.

Det betyder også at der nu er 1 ud af 1000 børn i grundskolealderen, der bliver hjemmeundervist i Danmark. Der er nemlig i følge Danmarks Statistik samlet 703.030 børn i grundskolealderen pr. 1. oktober 2019.

Foreningen Fri Læring har ikke adgang til kommunernes oplysninger om de hjemmeunderviste elever, men vurderer udfra antallet af registrerede børn i foreningen og tallene fra kommunerne, at omkring 75% af de hjemmeunderviste børn er tilknyttet foreningen Fri Læring.

Vi vil naturligvis gerne repræsentere alle hjemmeunderviste børn og opfordrer kommunernes tilsynsførender til at gøre opmærksom på foreningens fællesskab for hjemmeundervisere og deres elever. 

 

Optælling 2017

Foreningen frilæring.dk har kontaktet alle 98 danske kommuner i første halvår af 2017, og spurgt til, hvor mange hjemmeunderviste børn der var i kommunen.

90 (92%) kommuner har svaret at de sammenlagt har 349 hjemmeunderviste børn.

Der er 669.576 børn i alderen 6 til 16 år i Danmark. De 90 kommuner der har svaret, har tilsammen 623.621 børn.

København har i 2017 62 hjemmeunderviste børn, i modsætning til 2013 hvor der var 26, og 2009 hvor der var 17. Aarhus kommune er gået fra 7 hjemmeunderviste børn i 2009, til 11 i 2013, og 16 i 2017.

22 kommuner har oplyst at de ingen hjemmeunderviste børn har i 2017.

Det er vigtigt at påpege, at visse kommuner har oplyst, at de ikke kunne informere om antallet af hjemmeunderviste børn og i stedet henvist til lokale distriktsskoler. Disse kommuner er anført med antallet 0.