Sådan gør du

Hjemmeundervisning i Danmark er grundlovssikret

Inden du begynder skal du kontakte kommunalbestyrelsen med følgende oplysninger:

  • Dit barns navn og CPR-nummer
  • At dit barn skal hjemmeundervises
  • Hvem der skal forestå undervisningen
  • Hvor undervisningen vil foregå (ofte hjemmet)

I Danmark skal der føres tilsyn med hjemmeundervisningen, og det er kommunalbestyrelsen, der udpeger den/de tilsynsførende.

Du vil derfor få tildelt en tilsynsførende, hvis opgave det er at sikre, "at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen".