Bliv medlem af Fri Læring

Aktiv portal medlemskab er for registrerede hjemmeundervisere, der tilvælger Indkøbsklubben. Det består af aktivt medlemskab (175 kr.) + klubtillæg for undervisningsåret 2023-2024 (175 kr.). Se de forskellige medlemsfordele her

Aktiv portal medlemskab

350 DKK

Årligt

Aktivt medlemskab (reg. HUer) + tilvalg af Indkøbsklubben 

Aktivt medlemskab

175 DKK

Årligt

For dig, der er registreret hjemmeunderviser i din kommune

Passivt medlemskab

125 DKK

Årligt

For dig, som overvejer eller planlægger hjemmeundervisning