Indkøbsklubben

Indkøbsklubben er et frivilligt tilvalg og mulighed for adgang til Unilogin og fælles portalindkøb. 

Registrerede hjemmeundervisere kan med et aktivt medlemskab hos Fri Læring vælge at være med i Indkøbsklubben. Tilvalg af Indkøbsklubben betyder, at du dels betaler for et obligatorisk aktivt medlemskab, dels betaler klubtillægget, som finansiere klubbens indkøb af online portaler til skoleåret. Et klubtillæg gælder for det aktuelle undervisningsår - pt skoleåret 2023-2024. 

Når du vælger 'aktiv portal medlemskab' ved indmeldelse, betaler du kontingentet + Indkøbsklubbens tillæg for undervisningsåret 2023-2024 på én gang (350 kr i alt). Tillægget gælder for resten af skoleåret, og alle dine hjemmeunderviste elever er dækket af det. 

Hvert forår vælger Indkøbsklubbens medlemmer ved afstemning hvilke portaler, der indkøbes til det efterfølgende undervisningsår. Ved skoleåret 2024-2025 finansieres indkøbene alene gennem klubtillægget, og tillægget betales per elev (elevpris). Du skal forvente en væsentlig prisstigning i den sammenhæng. Dels fordi udgiften ikke længere er fordelt ud på alle Fri Lærings medlemmer, dels fordi der er kommet nogle obligatoriske udgifter til i forbindelse med administration og ophavsret. 

I undervisningsåret 2023-2024 har klubbens medlemmer adgang til Alinea, Clio og Matematikfessor (alle uden ret til download eller print fra portalerne pga ophavsret), Grammatip og Ordheltene. Klubbens medlemmer har derudover mulighed for at crowdfunde indkøb af andre undervisningsmaterialer internt i Indkøbsklubben. 

Vær opmærksom på
Bemærk: Fordi Unilogin er udviklet til skoler, bliver du som hjemmeunderviser oprettet som 'underviser', når du får Unilogin gennem Fri Læring. Det betyder også, at du i nogle portalsystemer vil have adgang til at se visse data om Indkøbsklubbens elever, fordi du er underviser. Læs mere under foreningens persondatapolitik

Når du er tilmeldt Indkøbsklubben, skal du selv bede om Unilogin (find et link på 'nyt medlem'-siden), oprettelsen sker ikke automatisk. Du skal regne med, at det tager op til 15 arbejdsdage, før jeres Unilogin er oprettet. Når I forlader Indkøbsklubben, slettes jeres Unilogin hos Fri Læring.  

Historien bag
HUere har som udgangspunkt ikke adgang til Unilogin. Men i 2015 fik Fri Læring (som dengang hed Uhuru) et særligt institutionsnummer og mulighed for at oprette Unilogin til foreningens hjemmeundervisere. 

Siden 2019 har Fri Læring-medlemmer købt adgang til online læringsportaler i fællesskab, hvor både Unilogin og foreningens institutionsnummer har været nødvendige. Portalsystemerne er generelt lavet til større skoler, og i mange tilfælde kan enkeltstående hjemmeundervisere ikke få lov til at købe adgang. Priserne kan derudover være høje, og Unilogin kan være den eneste adgangsnøgle. 

Interessen for online læringsportaler er vokset igennem de seneste år blandt Fri Lærings medlemmer. Derfor blev Indkøbsklubben oprettet i sommeren 2023. Klubben drives af frivillige medlemmer, og mere end 250 aktive medlemmer har tilvalgt den. 

Skriv til Indkøbsklubben
Er du udbyder af et læringsmateriale, er du meget velkommen til at skrive til Indkøbsklubben på indkoebsklubben@frilaering.dk
Vær opmærksom på, at Fri Læring i skoleåret 2023-2024 ikke har Copydan-aftaler. Vi kan derfor kun bruge og indkøbe produkter, som ikke kræver en Copydan-aftale.