Hvad siger loven?

Hvad siger loven?

Hjemmeundervisning er i Danmark grundlovssikret. Det betyder, at vores lands øverste lov, Grundloven, omtaler hjemmeundervisning som en mulighed på lige fod med folkeskole (og friskole).

 

Hjemmeunderviste børn i danske kommuner 2017

Danmarkskort

Foreningen frilæring.dk kan som de første præsentere en statistik over antallet af hjemmeunderviste børn i Danmark.

I første halvår af 2017 spurgte vi samtlige danske kommuner. 90 (92%) kommuner svarede, at de sammenlagt har 349 hjemmeunderviste børn.

Vi præsenterer en detaljeret statistik her.

 

Hjemmeundervisning i Danmark - i grove træk

Grundtvig

Danmark har en lang tradition for fri undervisningsret.

Vi præsenterer her en kort gennemgang af hjemmeundervisningens historie i Danmark.