Foreningen Fri Læring

Foreningen Fri Læring er dannet af en gruppe hjemmeundervisere for at skabe et nationalt netværk, der har mulighed for at arrangere fælles udflugter og aktiviteter etc.

Fri Læring har følgende formål, sakset fra vedtægterne:

Foreningen ”Fri læring” har følgende formål:  

  • at skabe og understøtte et konkret netværk for  herboende hjemmeundervisere gennem organisering af diverse aktiviteter, udflugter og arrangementer med socialt og/eller undervisningsmæssigt sigte.
  • at vejlede kommende og nuværende hjemmeundervisere.
  • at informere om hjemmeundervisning.
  • at virke som kontaktorgan til offentlige og private instanser.

Foreningen har 2 forskellige medlemstyper: Støttemedlemmer og fuldgyldige medlemmer.

Støttemedlemmer er forældre eller værger, som overvejer hjemmeundervisning eller hjemmeundervisere, der ikke har folkeregisteradresse i Danmark. Disse har ret til at blive hørt ved generalforsamling men kan ikke stemme eller stille op til bestyrelsen.

Fuldgyldige medlemmer er aktive hjemmeundervisere (barnet er registreret som hjemmeundervist i bopælskommunen) samt tidligere hjemmeundervisere (mindst 3 år år som aktiv). Disse er stemmeberettigede ved generalforsamlingen, samt opstillingsberettigede til bestyrelsen.

Du kan melde dig ind i foreningen her.