Foreningen Fri Læring

Om foreningen

Foreningen Fri Læring er dannet af en gruppe hjemmeundervisere for at skabe et nationalt netværk, der har mulighed for at formidle arrangementer, fælles udflugter og aktiviteter etc.

Fri Læring arbejder desuden for at varetage hjemmeunderviseres interesser, ligesom den yder rådgivning til nuværende og kommende hjemmeundervisere.

Foreningens formål fremgår af vedtægterne:

  • at skabe og understøtte et konkret netværk for  herboende hjemmeundervisere gennem organisering af diverse aktiviteter, udflugter og arrangementer med socialt og/eller undervisningsmæssigt sigte.
  • at vejlede kommende og nuværende hjemmeundervisere.
  • at informere om hjemmeundervisning.
  • at virke som kontaktorgan til offentlige og private instanser.

Mød andre som dig

I foreningen Fri Læring finder du mange muligheder for at mødes med andre hjemmeundervisere - både online og fysisk. 

I vores Facebookgrupper og på forum her på hjemmesiden kan du stille alle dine spørgsmål og få svar fra både nye og erfarne hjemmeundervisere. Her kan du også holde øje med nye arrangementer, som kan interessere dig og dine børn.

Rundt omkring i landet finder du også forskellige typer af aktive lokalgrupper udenfor foreningens regi, hvor du kan blive inviteret med. Spørg i foreningens forum eller Facebookgrupper for at finde ud af, om der findes en lokalgruppe, som mødes i dit nærområde - eller skriv til foreningen for at blive sat i forbindelse med en af de kontaktpersoner rundt om i landet, som kan hjælpe dig med at finde lokalt netværk.
 

HU-børn går hånd i hånd

Foreningens historie

Foreningen Fri læring i sin nuværende form er fra 2017 men er en samling af forskellige ældre initiativer:

I 2005 stiftede Luna Maj Vestergaard den første danske forening for hjemmeundervisere.

I 2006 startede Sisse og Morten Holmstrup websitet hjemmeundervisning.dk som et uformelt online netværk for hjemmeundervisere, og via denne side begyndte fysiske møder for hjemmeundervisere efterhånden at spire frem.

I 2011 flyttede Sisse og Morten netværket til frilæring.dk og forærede domænet hjemmeundervisning.dk til nye ejere.

I 2012 stiftede Luna Maj, Sisse og Morten foreningen Uhuru (som på swahili betyder frihed). Foreningen fik hjemsted på frilæring.dk parallelt med det uformelle netværk.

I 2017 fusionerede Uhuru og frilæring.dk til en samlet forening, Fri Læring - Foreningen for hjemmeundervisere i Danmark.

I dag er antallet af hjemmeundervisere vokset så meget, at der findes lokale netværk over det meste af landet, der jævnligt mødes til arrangementer af både faglig og social karakter.

Foreningens medlemmer danner netværk på forum her på siden samt på Facebook, og det er i stigende grad i de to Facebookgrupper, at snakken blandt medlemmerne finder sted. Samtaler mellem nuværende hjemmeundervisere kan forhåbentlig inspirere og vise nye samt kommende hjemmeundervisere, hvad hjemmeundervisning er eller kan være. Ligeledes kan spørgsmål og perspektiver fra nyankomne inspirere den anden vej til hele tiden at se på sin egen praksis med friske øjne. 

Uanset om du selv hjemmeunderviser, påtænker at hjemmeundervise i fremtiden eller bare interesserer dig for emnet, så er du velkommen i vores forening.

 

En række søde rullinger lavet af HU-børn