Om foreningen

Foreningen Fri Læring er dannet af en gruppe hjemmeundervisere for at skabe et nationalt netværk, der har mulighed for at formidle arrangementer, fælles udflugter og aktiviteter etc.

Fri Læring arbejder desuden for at varetage hjemmeunderviseres interesser ligesom den yder rådgivning til nuværende og kommende hjemmeundervisere.

Foreningen har følgende formål, som det fremgår af vedtægterne:

Foreningen ”Fri læring” har følgende formål:  

  • at skabe og understøtte et konkret netværk for  herboende hjemmeundervisere gennem organisering af diverse aktiviteter, udflugter og arrangementer med socialt og/eller undervisningsmæssigt sigte.
  • at vejlede kommende og nuværende hjemmeundervisere.
  • at informere om hjemmeundervisning.
  • at virke som kontaktorgan til offentlige og private instanser.

Foreningen har 4 forskellige medlemsskaber: Aktive medlemmer, passive medlemmer, U18-medlemmer og støttemedlemmer.

Du kan melde dig ind i foreningen her.

 

Foreningens historie

Foreningen Fri læring i sin nuværende form er fra 2017, men er en samling af forskellige ældre initiativer:

Foreningen Uhuru (som på swahili betyder frihed) fra 2012 blev startet af Sisse og Morten Holmstrup sammen med Luna Maj Vestergaard på et tidspunkt, hvor der var meget få hjemmeundervisere i Danmark. Hensigten var at oplyse og rådgive om hjemmeundervisning og unschooling samt skabe netværk. De havde startet websitet hjemmeundervisning.dk i 2006 som et uformelt online netværk for hjemmeundervisere, og via denne side begyndte fysiske møder for hjemmeundervisere at spire frem. Fra 2009 var der faste månedlige møder på Nationalmuseet i København, hvor 4 familier deltog i starten. Efterhånden voksede gruppen af hjemmeundervisere og møderne overgik til at foregå privat hjemme hos skiftende familier. I 2011 dannede de netværk på frilæring.dk, som erstattede hjemmeundervisning.dk som forum for online udveksling for hjemmeundervisere.

I 2017 blev det besluttet at lægge netværket på frilæring.dk sammen med UHURU i en ny forening, Fri Læring, så alle ressourcerne blev samlet dér. En skøn forening af alt ovenstående. I dag er antallet af hjemmeundervisere vokset så meget, at der findes lokale netværk over det meste af landet, der jævnligt mødes til arrangementer af både faglig og social karakter.

Fri Læring har siden marts 2015 haft en aktiv gruppe på Facebook. Der har tidligere været flere undergrupper, men ønsket om at samle alle hjemmeundervisere på tværs af ’metoder’, kommende som aktive, til fælles inspiration og deling af perspektiver, har i dag samlet alle i én fælles gruppe. Diskussion mellem nuværende hjemmeundervisere kan forhåbentlig inspirere og vise nye/kommende hjemmeundervisere, hvad hjemmeundervisning er eller kan være. Ligesådan kan spørgsmål og perspektiver fra nyankomne forhåbentlig inspirere den anden vej, til hele tiden at se ens praksis med friske øjne. En slags mesterlære om man vil.

Efter mange års engagement i hjemmeskolenetværket trådte Morten Holmstrup tilbage som formand for Fri Læring i oktober 2018. Han havde indtil da været drivkraften bag mange projekter i hjemmeskoleregi, men hans arbejdssituation krævede nu både mere tid og opmærksomhed.

I hans sted har der siden været mange ildsjæle, som ofte sideløbende med en krævende hverdag med hjemmeundervisning, også har lagt mange timers frivilligt arbejde i foreningen. 

Uanset om du selv hjemmeskoler, påtænker at hjemmeundervise i fremtiden eller bare interesserer dig for emnet, så er du velkommen i vores forening - læs mere om vores forskellige medlemskaber her.

 

Brochure om hjemmeundervisning

Fri Læring har i samarbejde med det mediegrafiske praktikcenter V18, fået udarbejdet en folder om hjemmeundervisning i Danmark.

Den er tænkt som en kort information om hjemmeundervisning, og kan bruges i forbindelse med tilsyn, til familie og venner eller andre der måtte være interesserede.

Folderen kan frit benyttes og downloades her: Download brochure

Brochuren kan rekvireres i en højere opløsning velegnet til print, ved at skrive til info@frilaering.dk