Foreningen Fri Læring

Foreningen Fri Læring er dannet af en gruppe hjemmeundervisere for at skabe et nationalt netværk, der har mulighed for at formidle arrangementer, fælles udflugter og aktiviteter etc.

Fri Læring arbejder desuden for at varetage hjemmeunderviseres interesser ligesom den yder rådgivning til nuværende og kommende hjemmeundervisere.

Foreningen har følgende formål, som det fremgår af vedtægterne:

Foreningen ”Fri læring” har følgende formål:  

  • at skabe og understøtte et konkret netværk for  herboende hjemmeundervisere gennem organisering af diverse aktiviteter, udflugter og arrangementer med socialt og/eller undervisningsmæssigt sigte.
  • at vejlede kommende og nuværende hjemmeundervisere.
  • at informere om hjemmeundervisning.
  • at virke som kontaktorgan til offentlige og private instanser.

Foreningen har 3 forskellige medlemsskaber: Aktive medlemmer, passive medlemmer og støttemedlemmer.