Foreningen Fri Læring

Foreningen Fri Læring er dannet af en gruppe hjemmeundervisere for at skabe et nationalt netværk, der har mulighed for at formidle arrangementer, fælles udflugter og aktiviteter etc.

Fri Læring arbejder desuden for at varetage hjemmeunderviseres interesser. Foreningen har følgende formål, som det fremgår af vedtægterne:

Foreningen ”Fri læring” har følgende formål:  

  • at skabe og understøtte et konkret netværk for  herboende hjemmeundervisere gennem organisering af diverse aktiviteter, udflugter og arrangementer med socialt og/eller undervisningsmæssigt sigte.
  • at vejlede kommende og nuværende hjemmeundervisere.
  • at informere om hjemmeundervisning.
  • at virke som kontaktorgan til offentlige og private instanser.

Foreningen har 3 forskellige medlemstyper: Aktive medlemmer, passive medlemmer og støttemedlemmer.

Aktive medlemmer er forældre eller værger, der enten aktivt hjemmeunderviser eller har
hjemmeundervist i en periode på mindst 3 år. Disse er stemmeberettigede ved generalforsamlingen,
samt opstillingsberettigede til bestyrelsen. Medlemsskab koster 150 kr. årligt pr. husstand.

Passive medlemmer er forældre eller værger, som overvejer hjemmeundervisning eller
hjemmeundervisere, der ikke har folkeregisteradresse i Danmark. Disse har ret til at blive hørt ved generalforsamling men kan ikke stemme eller stille op til bestyrelsen. Medlemsskab koster 50 kr. årligt pr. husstand.

Støttemedlemmer er privatpersoner med interesse for hjemmeundervisning i Danmark og som ønsker
at støtte foreningens arbejde og formål. Medlemsskab koster 50 kr. årligt pr. husstand.

Kontingent indbetales til Fri Lærings konto i Nordea: 0106 4396357963

Du kan melde dig ind i foreningen her.